Sponsors

SOMOI is een kleine ontwikkelingsorganisatie die door vrijwilligers draaiende wordt gehouden. De inkomsten bestaan uit giften van organisaties als Stichting Alle Kleine Beetjes HelpenStichting Worldrunners, PitjitNederland, de VvOCM, de Tomin Groep en Plan Nederland.

Atlas revalidatietechniek schonk SOMOI diverse hulpmiddelen. Atlas is een Nederlands bedrijf dat zich volledig heeft gespecialiseerd op het gebied van kinderrevalidatiehulpmiddelen, het grootste bedrijf op dit gebied in Nederland.

Veldink heeft SOMOI 2 rolstoelen geschonken en hebben daarbij ook de transportkosten op zich genomen.

R82 schonk SOMOI een loophulpmiddel voor o.a. CP kinderen.

Frank Jol orthopedie heeft een aantal spalken gesponserd.

Daarnaast zijn er vele particulieren die SOMOI steunen met grote en kleinere giften. SOMOI wil iedereen hartelijk bedanken voor de financiële bijdragen die de werkzaamheden in de afgelopen jaren mogelijk hebben gemaakt.

SOMOI hoopt de werkzaamheden in Indonesië met behulp van uw steun nog vele jaren voort te kunnen zetten!

        

 

                  

 

        

 

 

 AKBHHH

 

PitjitNederland