Financiële verantwoording

De fondsen worden besteed aan therapiematerialen, operaties/hulpmiddelen of andere zaken die bijdragen aan het behalen van de doelen van de stichting. De vrijwilligers in Indonesië ontvangen een maandelijkse tegemoetkoming in de kosten tijdens hun verblijf in Indonesië. Voor het uitvoeren van hun werkzaamheden mogen de vrijwilligers bestedingen doen tot een bedrag van 100 euro, boven dit bedrag dient toestemming verkregen te worden van het bestuur. Tot slot draagt de stichting zorg voor een aansprakelijkheidsverzekering en kosten voor de website.

Financieel jaarverslag 2016