ANBI

Sinds januari 2010 heeft SOMOI een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Hierdoor zijn giften die aan SOMOI gedaan worden aftrekbaar van het belastbaar inkomen!
Het Kamer van Koophandel nummer van SOMOI is 41193709.

Vanaf 1 januari 2014 is het verplicht om bepaalde informatie van ANBI’s openbaar te maken. Dit om de organisatie zo transparant mogelijk te maken. Hieronder zullen alle benodigde informatie van de stichting SOMOI te vinden zijn.

Naam:
Stichting Oefentherapie Mensendieck ter bevordering van Ontwikkelingswerk in Indonesië (SOMOI)

RSIN:
808650944

Contactgegevens:
Baron Sloetkade  57, 7321 ZR Apeldoorn, info@somoi.nl

Doelstelling:
SOMOI heeft als visie de lokale bevolking in de Indonesische projectplaats ondersteuning te bieden bij hun diensten om het welzijn van lichamelijk en / of meervoudig gehandicapte kinderen te vergroten.

SOMOI heeft ten doel binnen een periode van vier tot acht jaar – op één projectplaats – met de ondersteuning van de vrijwilligers van SOMOI een situatie te creëren waarin gepaste zorg beschikbaar is voor alle lichamelijk en / of meervoudig gehandicapte kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar.

Actueel beleidsplan:
Beleidsplan SOMOI 2015

Samenstelling van het bestuur:
Functieomschrijving

Beloningsbeleid van het bestuur:
De vrijwilligers in Indonesië ontvangen een maandelijkse tegemoetkoming in de kosten tijdens hun verblijf in Indonesië (€100,-). De bestuursleden zijn alle vrijwilligers en krijgen niks betaald.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Sociaal jaarverslag 2016
Sociaal jaarverslag 2015
Sociaal jaarverslag 2014
Sociaal jaarverslag 2013
Sociaal jaarverslag 2012

Inzage in de financiële huishouding:
Financieel jaarverslag 2016
Financieel jaarverslag 2015
Financieel jaarverslag 2014
Financieel jaarverslag 2013
Financieel jaarverslag 2012

Klik hier om op de site te komen van de belastingsdienst