Steun ons

SOMOI kan met uw (financiële) ondersteuning veel betekenen voor de kansarme kinderen in Tanzania. Gezien het werk geheel door vrijwilligers wordt uitgevoerd, komt uw steun direct ten goede van de kinderen.

Met relatief weinig geld kunnen we veel bereiken.
Enkele voorbeelden:

  • Voor slechts € 10,- kunnen een paar goede kinderschoenen worden aangeschaft waardoor een kind aanzienlijk beter kan lopen.
  • Een kind kan een arm of been functioneel gebruiken met behulp van een spalk van € 50,-
  • Een beenprothese kan voor € 250,- gemaakt worden, waardoor een kind kan leren lopen en de kans op een goede toekomst verbeterd wordt.
  • Voor € 450,- kan een kind geopereerd worden aan een klompvoet.

Wilt u de kinderen van SOMOI steunen?

Uw donaties zijn van harte welkom op: gironummer NL90INGB0007950945 ten name van SOMOI te Apeldoorn.

 

• ANBI status
Sinds januari 2010 heeft SOMOI een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
Hierdoor zijn giften die aan SOMOI gedaan worden aftrekbaar van het belastbaar inkomen!
Het Kamer van Koophandel nummer van SOMOI is 41193709.

Vanaf 1 januari 2014 is het verplicht voor goede doelen die onder de ANBI vallen, om hun organisatie zo transparant mogelijk te maken. Hiervoor moeten zij een aantal gegevens online zetten.

Klik hier voor de verplichte gegevens van SOMOI.

U kunt ook donateur worden van SOMOI, dit doet u gemakkelijk door het aanmeldingsformulier in te vullen op de site, of door het machtingsformulier in te vullen en op te sturen.

Aanmeldingsformulier donateur (digitaal)
Machtigingsformulier (pdf)

 

ANBI_FC_schaduw