Huidig Project

Project Matamba

 

SOMOI gaat zich in 2018 in Matamba vestigen. Matamba is een klein dorp gelegen in de zuidelijke hooglanden van Tanzania. In Matamba en omgeving wonen zo’n 13.000 mensen waarvan ongeveer 2000 in Matamba zelf. De mensen in dit gebied zijn arm en leven vaak in slechte omstandigheden. Ze hebben meestal weinig scholing gehad en leven vaak van minder dan één euro per dag.

SOMOI heeft ervoor gekozen om naar Matamba te gaan omdat er geen voorzieningen zijn voor kinderen met  een lichamelijke beperking. Wel is er in 2008 een prachtig nieuw ziekenhuis, genaamd het St. John’s Health Centre, neergezet.  Dit ziekenhuis  is grotendeels tot stand gekomen middels de Nederlandse stichting Matamba (http://www.stichting-matamba.nl).  Eén van de doelen van deze stichting is dat iedereen toegang krijgt tot gezondheidszorg.

De Stichting Matamba heeft een mooie basis gelegd voor SOMOI om haar taken te ontplooien.  De komende jaren zullen de vrijwilligers van SOMOI vanuit het ziekenhuis een therapieplek voor kinderen opzetten. Er zal hier veel aandacht uitgaan naar scholing van de lokale bevolking. Doel is dat de therapieplek uiteindelijk wordt overgenomen door SOMOI opgeleide professionals.

Ook om de kinderen de omliggende dorpen bereiken wordt een plan opgesteld.  Hiermee wil SOMOI het bewustzijn over fysiotherapie vergroten en ouders en betrokkenen handvatten geven om zelf met hun kind te kunnen oefenen.

Ten slotte is promotie altijd een belangrijk doel van SOMOI. Het merendeel van de lokale bevolking weet niet wat fysiotherapie is en wat het kan betekenen voor kinderen met een lichamelijke beperking. Door fysiotherapie veel onder de aandacht te brengen leren de mensen dat er mogelijkheden zijn om de kwaliteit van leven van deze kinderen te verbeteren.

Buiten deze doelen zijn er nog tal van andere doelen waar SOMOI zich de komende tijd op zal richten om het project in goede banen te leiden.