Achtergrond Somoi

SOMOI werd in 1988 opgericht door vier enthousiaste oefentherapeuten Mensendieck. Zij wilden belangenloos oefentherapeutische hulp bieden in een ontwikkelingsland. SOMOI richtte zich daarbij op de meest kansarme groep: gehandicapte kinderen.

Zij hebben een project gestart in Palembang op Zuid- Sumatra in Indonesië. Op een school voor gehandicapte kinderen (YPAC) hebben ze een revalidatieafdeling opgezet en hun oefentherapeutische kennis aan een Indonesische fysiotherapeut overgedragen. Na 8 jaar was dit project afgerond, en ging SOMOI op zoek naar een nieuwe locatie.

In 1996 is SOMOI verhuisd naar Makassar in Zuid- Sulawesi. SOMOI is gestart op een YPAC, een school voor speciaal basisonderwijs. Na uitbreiding van de activiteiten is SOMOI actief geworden op 2 locaties in de omgeving van Makassar. De vrijwilligers werkten op een school voor speciaal basisonderwijs (SLB) en een gezondheidscentrum. Op de school bevindt zich een therapielokaal, waar de vrijwilligers van SOMOI een Indonesische fysiotherapeut hebben opgeleid waarna ze gezamenlijk gehandicapte kinderen hebben behandeld.
Het gezondheidscentrum (Puskesmas) staat in een arme wijk van Noord – Makassar. Hier werkte SOMOI samen met een lokale organisatie (RBM: Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat) die zich inzet om het leven van gehandicapten te verbeteren. Op deze manier kwam SOMOI met veel gehandicapte kinderen in contact. De oefentherapeuten gaven trainingen aan de Indonesische vrijwilligers op de Puskesmas. Op deze manier hebben zij hun kennis overgedragen.

In november 2005 is het project in Makassar afgerond en hebben de vrijwilligers het project verhuisd naar Pontianak op het eiland Kalimantan. De eerste jaren hebben de vrijwilligers samengewerkt met de medewerkers van 2 weeshuizen en een SLB. Er is kennis en informatie overgedragen aan zusters en fysiotherapeuten over het belang van fysiotherapie bij gehandicapte kinderen. Verder is er een mooie therapieruimte gecreëerd waar therapie gegeven wordt.
Daarna zijn de vrijwilligers van SOMOI samen gaan werken met de fysiotherapeuten op de puskesmassen. Hier hebben de vrijwilligers presentaties gegeven aan fysiotherapeuten en andere medewerkers van de puskesmas die met gehandicapte kinderen te maken hebben. Ook zijn er folders en posters ontwikkeld om te fysiotherapie in de stad te promoten.

In de stad Pontianak zijn er over de gehele stad op dit moment al 30 fysiotherapeuten werkzaam. Ook voor gehandicapte kinderen zijn genoeg mogelijkheden om therapie te krijgen. Daarom heeft SOMOI het project in december 2011 in Pontianak afgerond en is het project verhuisd naar een andere stad op Kalimantan, namelijk naar de stad Sintang. In Sintang is tot 2015 gewerkt aan het opzetten van verschillende therapielocaties waaronder het lokale ziekenhuis en meerdere gezondheidscentra. Het project in Sintang heeft Somoi  voortijdig moeten afronden wegens veranderingen in het landelijk beleid rondom visa verstrekking voor buitenlandse vrijwilligers.

Najaar 2018 zal SOMOI voort het eerst starten een project buiten Indonesië. In Matamba, Tanzania zal door de nieuwe vrijwilligers van SOMOI een nieuwe behandellocatie worden opgezet binnen het St. John’s Health Centre.